Privacy Policy

Overeenkomstig de privacy policy wet, die Europese ondernemingen verplicht alle klanten te laten weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt, verklaren wij hierbij, dat de enige persoonsgegevens die wij van onze klanten vragen, de adres- en contactgegevens zijn.

De adresgegevens die wij vragen zijn: Voor- en achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode en plaats.

De contactgegevens die wij vragen zijn: E-mailadres en eventueel een telefoonnummer. 

Deze gegevens hebben wij nodig om het door de klant gekozen product te kunnen bezorgen of om contact op te nemen. De gegevens delen wij niet met andere partijen en/of personen en blijven tien jaar in ons bestand, tenzij de klant wil dat wij de gegevens uit het bestand verwijderen, zodra de bestelling is afgeleverd.

Wanneer wij een datalek in ons systeem ontdekken, zullen we dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Andere persoonsgegevens dan de adres- en contactgegevens worden door ons niet gevraagd en derhalve ook niet opgeslagen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt dat klanten recht hebben op inzage in hun persoonsgegevens die wij hebben verkregen en ook dat die persoonsgegevens kunnen worden gewist indien zij dat wensen. Dit is bij ons dan ook inderdaad het geval.

Wanneer wij niet aan de wensen van de klant voldoen, heeft de klant bovendien recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aldus verklaard door Myson, de onderneming achter www.xyzilver.nl, gevestigd te Hoogwoud.